Parę słów o pracownikach, podopiecznych i przedszkolu Dlaczego robimy to co robimy i co chcemy osiągnąć Co dajemy każdego dnia naszym podopiecznym Czym możemy się pochwalić Prace naszych podopiecznych Jak zapisać Twoje dziecko Dane do kontaktu z nami

Cele i zadania edukacyjne na rok szkolny 2008/2009

Nasze przedszkole
otwarte na potrzeby dzieci i rodziców,
promujące działania twórcze

Główne zadania dydaktyczno – wychowawcze

1.Nasza Europa wspólna Europa – od nas zależy czystość i piękno Europy – naszego domu.

2.Dziecko i sztuka.

3.Rok przedszkolaka – stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka w kierunku osiągnięcia pełnej dojrzałości szkolnej ułatwiającej odnoszenie sukcesów w nauce naszych absolwentów.

pdf podstawa programowa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)
Załącznik nr 1 - Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

pdf zestaw programów

lp

nazwa programu

autor

numer dopuszczenia przez MEN

numer w przedszkolnym zestawie programów

realizujące oddziały

1

„Moje przedszkole” Program wychowania przedszkolnego

Cz.Cyrański, M.Kwaśniewska

DKW - 4013 - 3/ 01

PM5/ WP/DKW – 4013 - 3/ 01/ 1

3 - 6 latki

2

„ABC…” Program wychowania przedszkolnego XXI wieku

A.Łada-Grodzicka, E.Bełczewska, M.Herde, E.Kwiatkowska, J.Wasilewska

DKW – 4013 - 1/ 00

PM5/ WP/ DKW – 4013 - 1/ 00/ 2

5 latki

3

„Dziecięca matematyka”

E.Gruszczyk-Kolczyńska

DKW – 4013 - 5/ 01

PM5/ WP/ DKW – 4013 - 5/ 01/ 3

3-6 latki

4

„Nazywanie Świata”- odmienna metoda nauki czytania.

I.Majchrzak

DKOS – 5002 - 15/ 04

PM5/ JA/ DKOS – 5002 - 15/ 04/4

3-6 latki

5

Program własny „Wyrażam siebie”

Nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 5

UCHWAŁA RP

PM5/ PW/ 7/ 01/ 02/ 5

3-6 latki

6

Program własny „Już czytam”

G. Odrzywołek

UCHWAŁA RP

PM5/ PW/ 1/ 2004/ 2005/ 6

3-6 latki

7

„Jesteśmy dziećmi Pana Boga”

P.Maciejewski, J.Szpet

AZ - 0- 04- 4

PM5/ AZ- 0- 04- 4/7

6 latki

pdf zestaw podręczników

lp

tytuł

autor / wydawnictwo

numer dopuszczenia przez MEN

realizujące oddziały

1

„Nasza klasa” Część 1-4

Cz.Cyrański, W.Żaba-Żabińska / MAC

165/07

6 latki

2

„ABC…” – Książka Pięciolatka. Część 1-4

A.Łada-Grodzicka / WSiP

3/01

5 latki

3

„Szkoła Pięciolatka”

W.Żaba-Żabińska / MAC

145/000

4 - 5 latki

4

„Czterolatek. Bawię się i uczę” Część 1-2

W.Żaba-Żabińska / MAC

143/060 144/000

4 latki

5

„Przychodzimy do Pana Boga”

D.Jackowiak, K.Maciejewska, P.Maciejewski, J.Szpet / KSIĘGARNIA ŚW. WOJCIECHA

AZ- 03- 04/ 4- 0

6 latki